Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

edycja 2018

W 2018 roku obchodom Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja pt.: „Przemysł Odlewniczy – nowe rozwiązania i perspektywy na przyszłość”. Ideą konferencji było zaprezentowanie nowoczesnego podejścia do zarządzania zakładem produkcyjnym oraz wykorzystania najnowszych technik, maszyn i urządzeń oraz materiałów w produkcji odlewów. Konferencja ma na celu przybliżenie nowej koncepcji funkcjonującej we współczesnym świecie Industry 4.0. W konferencji udział wzieło 250 osób z kraju i zagranicy. 

Podczas konferencji zaprezentowano 8 referatów, w tym 4 zagraniczne. Swoje rozwiązania przedstawiły takie firmy jak Zanadri Foundry z Włoch, Huttenes- Albertus z Niemiec, Krakodlew i Shim-Pol z Polski oraz przedstawiciele ośrodków naukowych z Niemiec, Hiszpanii oraz Polski.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

  • „Technology of VR/AR/MR in foundry industry (showroom available)”(Technologie wir­tualnej rzeczywistości w odlewnictwie) – inż. Marcin Paszkiewicz, Krakodlew SA, Poland,
  • „Advanced production data analysis in foundry Industry 4.0” (Zaawansowana analiza danych produkcyjnych w odlewniczym Przemysle 4.0) – prof. Marcin Perzyk, Warsaw University of Technology, Poland,
  • „Foundry challenges driven by technical requirements and environmental regulations: advanced soutions and materials” (Wyzwania w odlewnictwie związane z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi: zaawansowane rozwiązania i materiały) – dr-ing. Ion-Alexandru Bacanu, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Germany,
  • „Challenges in the Industrialization of Casting and Follow up Processes for Complex Automotive Structures” (Wyzwania w uprzemysłowieniu procesów odlewania i kon­trolowaniu złożonych konstrukcji samochodowych) – prof. dr-ing. Sven Roeren, Hoch­schule Landshut, Germany,
  • „Zanardi Austempering: a way to make ADI business grow faster” (Obróbka cieplna Odlewni Zanardi: drogą do zwiększenia produkcji żeliwa ADI) – Fabio Zanardi, Zanardi Fonderie S.p.A., Italy,
  • „Inorganic binder investigations – LIFE Green Foundry Project (LIFE17 ENV/FI/000173)” (Badania spoiw nieorganicznych – Projekt LIFE Green Foundry Project (LIFE17 ENV/FI/000173)”) – prof. Rafał Dańko, AGH Faculty of Foundry Engineering, Poland,
  • „Solutions from Shimadzu Corporation in materials engineering” (Rozwiązania firmy Shimadzu w inżynierii materiałowej) – dr Dawid Pijocha, Shim-Pol, Poland,
  • „SiC in the foundry industry” (SiC w przemyśle odlewniczym) – prof. Javier Narciso, Institute of Materials, Alicante University, Spain.

Konferencji towarzyszyła wystawa, w której udział wzięło 11 wystawców.

Podczas konferencji wręczono Odznaki Honorowe STOP osobą szczególnie zasłużonym przy organizacji 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa oraz wręczono nagrody w Konkursie na Odlew Roku – edycja 2017.