Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

Sponsoring

Sponsor platynowy: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) bezpłatna reklama w Przeglądzie Odlewnictwa nr 11-12/2018

b) zamieszczenie nazwy oraz logo Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

c) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2019;

d) wymienienie Sponsora podczas uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

e) udostępnienie miejsca w holu przy sali konferencyjnej na rozstawienie stolika z mat. reklamowymi lub banneru sponsora o pow. 2m2;

f) 15-minutowa prelekcja w trakcie trwania Konferencji;

g) załączenie mat. reklamowych Sponsora do mat. konferencyjnych dla każdego uczestnika imprezy;

h) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2019 z zamieszczoną relacją z uroczystości.

i) wstęp bezpłatny na Konferencję dla 4 osób;

 

Sponsor złoty: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) zamieszczenie nazwy oraz logo Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

b) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2019;

c) wymienienie Sponsora podczas uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

d) udostępnienie miejsca w holu przy sali konferencyjnej na rozstawienie stolika z mat. reklamowymi sponsora o pow. 2m2;

e) załączenie mat. reklamowych Sponsora do mat. konferencyjnych dla każdego uczestnika imprezy;

f) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2018 z zamieszczoną relacją z uroczystości.

g) wstęp bezpłatny na Konferencję dla 2 osób;

Sponsor srebrny: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) zamieszczenie nazwy oraz logo Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

b) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2018;

c) wymienienie Sponsora podczas uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

d) udostępnienie miejsca w holu przy sali konferencyjnej na rozstawienie stolika z mat. reklamowymi sponsora o pow. 2m2;

e) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2019 z zamieszczoną relacją z uroczystości.

f) wstęp bezpłatny na Konferencję dla 1 osoby;

 

Sponsor brązowy: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) zamieszczenie nazwy Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

b) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2019;

c) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2018 z zamieszczoną relacją z uroczystości.

 

Firmy zainteresowane oferta sponsorską prosimy o kontakt mailowy: zg@stowarzyszenie-stop.pl lub telefoniczny 507813579. 

Wpłaty na podstawie przesłanych faktur pro-forma prosimy dokonywać na konto STOP Bank PEKAO SA III O/Kraków 40 1240 2294 1111 0010 1634 3901 w tytule przelewu podając „promocja (nazwa firmy) na ODO2018”