Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

Sponsoring

SPONSOR PLATYNOWY: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) bezpłatna reklama w Przeglądzie Odlewnictwa nr 11-12/2021;

b) zamieszczenie nazwy oraz logo Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

c) zamieszczenie  logo Sponsora oraz linku do strony internetowej na stronie internetowej wydarzenia www.odo.foundry-conference.com;

d) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2022;

e) wymienienie Sponsora podczas uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

f) udostępnienie miejsca w holu przy sali konferencyjnej na rozstawienie stolika z mat. reklamowymi lub banneru sponsora o pow. 2m2;

g) 15-minutowa prelekcja w trakcie trwania Konferencji;

h) załączenie mat. reklamowych Sponsora do mat. konferencyjnych dla każdego uczestnika imprezy;

j) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2022 z zamieszczoną relacją z uroczystości;

k) wstęp bezpłatny na Konferencję dla 4 osób.

 

SPONSOR ZŁOTY: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) zamieszczenie nazwy oraz logo Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

b) zamieszczenie  logo Sponsora oraz linku do strony internetowej na stronie internetowej wydarzenia www.odo.foundry-conference.com;

c) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2021;

d) wymienienie Sponsora podczas uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

e) udostępnienie miejsca w holu przy sali konferencyjnej na rozstawienie stolika z mat. reklamowymi sponsora o pow. 2m2;

f) załączenie mat. reklamowych Sponsora do mat. konferencyjnych dla każdego uczestnika imprezy;

g) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2022 z zamieszczoną relacją z uroczystości;

h) wstęp bezpłatny na Konferencję dla 2 osób.

 

SPONSOR SREBRNY: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) zamieszczenie nazwy oraz logo Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

b) zamieszczenie  logo Sponsora oraz linku do strony internetowej na stronie internetowej wydarzenia www.odo.foundry-conference.com;

c) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2022;

d) wymienienie Sponsora podczas uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

e) udostępnienie miejsca w holu przy sali konferencyjnej na rozstawienie stolika z mat. reklamowymi sponsora o pow. 2m2;

f) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2022 z zamieszczoną relacją z uroczystości;

g) wstęp bezpłatny na Konferencję dla 1 osoby.

 

SPONSOR BRĄZOWY: 

Sponsorowany zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:

a) zamieszczenie nazwy Sponsora na banerze umieszczonym w widocznym miejscu podczas trwania uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika;

b) zamieszczenie  logo Sponsora oraz linku do strony internetowej na stronie internetowej wydarzenia www.odo.foundry-conference.com;

c) umieszczenie podziękowania dla Sponsora w zeszycie Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2022;

d) przesłanie egzemplarza Przeglądu Odlewnictwa nr 1-2/2022 z zamieszczoną relacją z uroczystości.

 

Firmy zainteresowane oferta sponsorską prosimy o kontakt mailowy:
odo@foundry-conference.com lub telefoniczny 507 813 579. 

Wpłaty na podstawie przesłanych faktur pro-forma prosimy dokonywać na konto STOP
Bank PEKAO SA III O/Kraków 40 1240 2294 1111 0010 1634 3901
w tytule przelewu podając „promocja (nazwa firmy) na ODO2021