edycja 2021

Sytuacja na rynku wymusza na przedsiębiorstwach, w tym również na odlewniach zmiany w procesach produkcyjnych służących produkcji coraz bardziej wymagających odlewów, sprostaniu coraz wyższych wymagań klientów oraz spełnieniu wymagań środowiskowych. Zmiany te idą w parze z nową ideą jaką jest Przemysł 4.0.
Dlatego też kolejna konferencja towarzysząca Ogólnopolskiemu Dniu Odlewnika 2021 pt. „Odlewnia Przyszłości” poświęcona była najnowszym Technologiom, Materiałom i Maszynom służącym ulepszeniu procesu, zdobyciu przewagi konkurencyjnej i sprostaniu coraz wyższym wymaganiom rynku.

W związku panującą sytuacją epidemiczną, konferencja przygotowana została zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Konferencja miała charakter hybrydowy. Podczas wydarzenia referaty zaprezentowali polscy i zagraniczni autorzy – przedstawiciele  przemysłu oraz jednostek-naukowo badawczych. Konferencja prowadzona była w  języku polskim i angielskim.

Tegoroczny Dzień Odlewnika połączony był z jubileuszem 85-lecia Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

W części oficjalnej obchodów udział wzięło wielu Gości:

 1. JOSE JAVIER GONZALES – Elekt Sekretarz Generalny World Foundry Organization
 2. MIRIAM JAN BLAZIC – Prezes Stowarzyszenia Odlewników Słowenii
 3. JUHANI ORKAS – Sekretarz Generalny Fińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Odlewniczego
 4. ANDRZEJ RYBA – Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej
 5. RAFAŁ DAŃKO – Prorektor ds. studenckich AGH
 6. MARCIN GÓRNY – Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH
 7. MACIEJ ASŁANOWICZ – Prezesa Honorowego ZG STOP
 8. JOANNA KUCHARSKA– Dyrektor Grupy Produktów MTP
 9. ANNA LEMAŃSKA-KRAMER – Dyrektor Targów ITM Industry Europe
 10. PIOTR PAWELEC – Dyrektor Projektu Targów Metal

Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła części Gościom bezpośredni udział w uroczystości i z tego powodu ich udział możliwy był w  formie zdalnej:

 1. EWA MAŃKIEWICZ CUDNY – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 2. ANDREW TURNER – Sekretarz Generalny World Foundry Organization
 3. CARSTENA KUHLGATZA – Członek Rady Nadzorczej HA Group i Prezydent World Foundry Organization w latach 2022-2023
 4. THOMAS FRITSCH – Dyrektor Portalu Foundry Planet
 5. ION ALEXANDRU BACANU – Dyrektor Globalnego Produktu HA Group i Wiceprezes Rumuńskiego Stowarzyszenia Technicznego Odlewnictwa
 6. ZBIGNIEW RONDUDA – Prezes Odlewni Polskich SA
 7. WOJCIECH DROŻDŻ – Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Podczas części oficjalnej Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika przyznano nagrodę w konkursie Odlew Roku – edycja 2020. Nagrodę otrzymała Odlewnia Silum Sp. z o.o., w kategorii odlewy ciśnieniowe ze stopów lekkich, za odlew Wspornik pasa przedniego samochodu marki Mercedes Benz AMG. Fundatorem nagrody były Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wręczono Dyplomy nowym Członkom Wspierającym STOP, w tym: Cast Metal Andrzej Fidler,  „CHEMAR” SA, Diamant Metallplastic Polska, SKB Drive Tech SA, Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

W części konferencyjnej zaprezentowano 9 referatów, w tym dwa zdalnie. Wykaz referatów w zakładce Program.