Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

edycja 2017

Ponad 250 osób uczestniczyło w dniu 8 grudnia 2017 w międzynarodowej konferencji pt. „3D printing for casting engineering” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) w ramach dorocznego święta ludzi odlewnictwa, organizowanego przez to stowarzyszenie. Inicjatorem i patronem konferencji był Zarząd Główny World Foundry Organization, który chciał podjąć dyskusję na temat znaczenia i perspektyw tych nowych technik wytwarzania form odlewniczych i modeli.

Gwałtowny rozwój technik druku 3D w ostatnich kilku latach pozwala postawić pytanie, czy stanowią one szansę dla odlewnictwa, umożliwiając mu zwiększenie efektywności, czy też są zagrożeniem, eliminując stopniowo klasyczne technologie. Nic więc dziwnego, że konferencja spotkała się z takim dużym zainteresowaniem. Zorganizowano ją w Krakowie, w kompleksie kongresowo – hotelowym, w którym także odbywała się wystawa firm uczestniczących w konferencji a po jej zakończeniu uroczyste spotkanie polskich odlewników z okazji 80-lecia „Przeglądu Odlewnictwa”, czasopisma branżowego wydawanego przez STOP. Przegląd Odlewnictwa był też najważniejszym partnerem prasowym konferencji.

Konferencji a zwłaszcza panelowi dyskusyjnemu (Innovation In procedure of technology transfer: science – industry) patronowało także polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez program Dialog koordynowany przez Akademię Górniczo – Hutniczą. Uczestnicy konferencji to przede wszystkim inżynierowie, właściciele i kierownicy odlewni, pracownicy zaplecza naukowo – badawczego, uczelni polskich. Ponadto w konferencji uczestniczyli też goście zagraniczni z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowenii, Rumunii.

Konferencję otworzył prezydent – elekt World Foundry Organization pan Mark Fenyes, który wraz z prof. Józefem S. Suchym (jednym z inicjatorów konferencji) był chairmanem pierwszej sesji. W sesji tej wygłoszono cztery referaty:

  1. Maximilian Fischer (Voxeljet) 3D printing technology is moving ahead by leaps and bounds;
  2. Craig Vickers (ARRK) The use of prototyping & 3D printing in industry today;
  3. Krzysztof Bonczar (ExOneColmex) 3D printed cores & molds for the foundry industry;
  4. Andrzej Gil, Piotr Wieliczko, Tomasz Dudziak (Foundry Research Institute) Application of rapid prototyping techniques in the production of prototype castings.

 

Część druga konferencji, której chairmenami byli prezes STOP Tadeusz Franaszek oraz dr inż. Michał Szucki z Akademii Górniczo – Hutniczej, obejmowała kolejne cztery referaty:

  1. Hubert Gleba (Materialse) Practical usage of 3D printing in investment casting – Tetrashell;
  2. Tomasz Danyluk (Lenso) Application of an GOM ATOS industrial scanner in foundry processes;
  3. Dariusz Brzozowski (ITA) Digital radiography and computed tomography in foundry industry;
  4. Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek (Foundry Research Institute) Situation of the foundry engineering in Poland and in the world – actual state, tendencies, predictions.

 

Konferencję zakończyła bardzo ważna trzecia część w postaci panelu dyskusyjnego. Wzięli w nim udział autorzy niektórych referatów panowie Maximilian Fischer, Krzysztof Bonczar, Hubert Gleba, prof. Jerzy J. Sobczak oraz przedstawiciel przemysłu odlewniczego Zbigniew Ronduda i dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH prof. Rafał Dańko. Moderatorem panelu był, bardzo znany w środowisku odlewniczym, wydawca portalu branżowego Foundry Planet pan Thomas Fritsch.

 

Otwarcia dyskusji dokonał koordynator projektu DIALOG prof. Zbigniew Kąkol przedstawiając jego główny cel czyli udrożnienie transferu innowacyjnych technologii między nauką i przemysłem, co w przypadku tak nowoczesnych technik, które mogą zasadniczo zmienić rozwój branży, jest szczególnie istotne. Wypowiedzi panelistów a także dyskusja z salą toczyły się wokół dwóch głównych problemów:

  1. Zwiększenia roli ośrodków naukowo – badawczych i edukacyjnych w rozwoju technik 3D i przełamania monopolu firm, które wypracowały ofertę rozwiązań i urządzeń. Stwierdzono, że zbudowanie takiej współpracy byłoby obustronnie korzystne;
  2. Odpowiedzi na pytanie czy techniki druku 3D są dla odlewnictwa szansą czy zagrożeniem. Dyskusję w tym punkcie zakończono stwierdzeniami, iż dominują wskazania na wielkie możliwości wykorzystania tych technik dla zwiększenia efektywności technologii odlewniczych.