Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

Promocja firmy

Konferencja towarzysząca Ogólnopolskiemu Dniu Odlewnika 2021 pt. „Odlewnia Przyszłości” poświęcona będzie najnowszym TechnologiomMateriałom i Maszynom służącym ulepszeniu procesu, zdobyciu przewagi konkurencyjnej i sprostaniu coraz wyższym wymaganiom rynku.

Podczas konferencji równolegle zorganizowana będzie wystawa, gdzie przedsiębiorstwa będą mogły zaprezentować swoje najnowsze rozwiązania, produkty i bezpośrednio nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami.

Serdecznie zapraszamy do prezentacji swojej oferty i rozwiązań dla przemysłu w trakcie konferencji. W ramach pakietu promocyjnego oferujemy 20-minutową prezentacje (w języku polskim lub angielskim) w trakcie konferencji, stoisko wystawiennicze, udział 1 osoby oraz pełny artykuł na podstawie prezentacji, który zostanie opublikowany w kolejnych zeszytach Przeglądu Odlewnictwa w roczniku 2022.

Koszt pakietu wynosi 5100 zł netto (1100 Euro netto). 

Zgłoszenie promocji firmy odbywa się za pośrednictwem rejestracji on-line.