Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

Promocja firmy

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich po raz kolejny serdecznie zaprasza na doroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika, które odbędą się 17. grudnia 2021 r. w hotelu Best Western PREMIER.

Ze względu na fakt, że sytuacja na rynku wymusza na przedsiębiorstwach, w tym również na odlewniach zmiany w procesach produkcyjnych służących produkcji coraz bardziej wymagających odlewów, sprostaniu coraz wyższych wymagań klientów oraz spełnieniu wymagań środowiskowych, a zmiany te idą w parze z nową ideą jaką jest Przemysł 4.0., kolejna konferencja towarzysząca Ogólnopolskiemu Dniu Odlewnika 2021 pt. „Odlewnia Przyszłości” poświęcona będzie najnowszym TechnologiomMateriałom i Maszynom służącym ulepszeniu procesu, zdobyciu przewagi konkurencyjnej i sprostaniu coraz wyższym wymaganiom rynku.

Referaty zaprezentują polscy i zagraniczni autorzy – przedstawiciele  przemysłu oraz jednostek-naukowo badawczych. Konferencja prowadzona była w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Podczas konferencji równolegle zorganizowana będzie wystawa, gdzie przedsiębiorstwa będą mogły zaprezentować swoje najnowsze rozwiązania, produkty i bezpośrednio nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz prezentacji Państwa osiągnięć i możliwości na polskim jak i światowym rynku. Zapraszamy do zgłaszania referatów wpisujących się w tematykę konferencji prezentujących Państwa osiągnięcia lub ofertę reprezentowanej przez Państwa firmy skierowaną do potencjalnych klientów.

Oferujemy możliwość 20 min. Prezentacji Państwa firmy oraz stoisko podczas konferencji.

Zgłoszenie promocji firmy

Informacja dotycząca możliwości promocji podczas konferencji