Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

edycja 2019

Tegorocznym obchodom Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowej rewolucji przemysłowej jaką jest „Przemysł 4.0” związanej z szeroko rozumianą automatyzacją procesów produkcji i wykorzystaniem rozwiązań IT w zarządzaniu odlewnią przy jednoczesnym podejściu nastawionym na oszczędności wykorzystywanych materiałów i energii, w tym roku przygotowano konferencję nt. „Klucz do sukcesu w odlewnictwie: Automatyzacja, Cyfryzacja, Oszczędność Materiałów i Energii”.

Tematykę  zaprezentowali polscy i zagraniczni autorzy – przedstawiciele  przemysłu. Konferencja prowadzona była w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

 • Oszczędność energii – nowe technologie, metody, normy i produkty – Nicola Pepe, Fondermat S.p.A.
 • Zastosowanie zapraw magnezowych na bazie Lantanu w połączeniu z modyfikatorami o silnym działaniu w celu zminimalizowania wad skurczowych w żeliwie sferoidalnym – Oddvar Knustad, Elkem
 • Dynamiczne dozowanie drogą do lepszej jakości – René Hamel, Elkem
 • Piec indukcyjny średniej częstotliwości. Koncepcja postępu technologicznego zademonstrowana na przykładzie Odlewni Żeliw Śrem w Polsce – Łukasz Borkowski, Otto Junker GmbH
 • Padicon – inteligentne możliwości optymalizacji zużycia energii elektrycznej – Ralf TannebergerMarcin Bugaj, Dr. Tanneberger GmbH
 • Nowa generacje maszyn ciśnieniowych – oszczędność energii, czasów i kosztów serwisu –  Bartosz Małysa, LK Machinery
 • Zastosowanie łamaczy klinowych i kruszarek do układów wlewowych drogą do znacznego oszczędzania energii elektrycznej podczas topienia – Antonio Araix, Indefunsa S.A.L.
 • Piece indukcyjne w aspekcie wymagań przemysłu 4.0 – Dr. Zdzisław Konopka, Elkon Sp. z o.o.
 • Automatyzacja procesu wykonania wyłożenia ogniotrwałego pieców indukcyjnych – System Gradmatic; Integracja procesu wybijania i oczyszczania odlewów wraz z oddzielaniem masy rdzeniowej – System rotacyjny DIDION – Przemysław Czapla, Eurocast Industries
 • Wytwarzanie innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji – Krzysztof Kostrzewa, PGO SA
 • Przedstawienie nowej Spółki Wöhr PL Sp.z o.o. – Jan Huček, Wöhr PL Sp.z o.o.
 • Najnowsze osiągnięcia w technologii mieszania – Przemysław Czapla/Paul Fein, Omega Sinto Foundry Machinery Ltd

Podczas konferencji równolegle zorganizowano wystawę, gdzie przedsiębiorstwa zaprezentowały swoje najnowsze rozwiązania, produkty.

Ogólnopolski Dzień Odlewnika to najważniejsze wydarzenie branży odlewniczej w Polsce, od kilku lat jest również istotnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba uczestników z zagranicy.  O randze wydarzenia świadczą nie tylko statystyki, ale także fakt, że wydarzenie to organizowane jest pod Patronatem World Foundry Organization a Patronem Medialnym wydarzenia jest znany na całym świecie portal odlewniczy Foundry Planet. W 2019 roku w konferencji udział wzięło ponad 250 osób