Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

Program

  1. grudnia 2018 Hotel Best Western PREMIER, Kraków

od 9.00 rejestracja uczestników

11.00 – 11.30 Wspomnienie o Profesorze Józefie Szczepanie Suchym

11.30 – 12.30 cześć oficjalna Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2018

12:30 – 12:50 przerwa kawowa

12.50 – 14.30 konferencja naukowo-techniczna I:

„Technology of VR/AR/MR in foundry industry (showroom available)”(Technologie wirtualnej rzeczywistości w odlewnictwie) -inż. Marcin Paszkiewicz, Krakodlew SA, Polska

Advanced production data analysis in foundry Industry 4.0” (Zaawansowana analiza danych produkcyjnych w odlewniczym Przemysle 4.0) – prof. Marcin Perzyk, Warsaw University of Technology, Poland

Foundry challenges driven by technical requirements and environmental regulations: advanced soutions and materials” (Wyzwania w odlewnictwie związane z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi: zaawansowane rozwiązania i materiały) – Dr.-Ing. Ion-Alexandru Bacanu, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Niemcy

14.30 – 15.30 przerwa obiadowa

15.30 – 18.10 konferencja naukowo-techniczna II

Challenges in the Industrialization of Casting and Follow up Processes for Complex Automotive Structures” (Wyzwania w uprzemysłowieniu procesów odlewania i kontrolowaniu złożonych konstrukcji samochodowych) – Prof. Dr.-Ing. Sven Roeren, Hochschule Landshut, Germany

Zanardi Austempering: a way to make ADI business grow faster” (Obróbka cieplna Odlewni Zanardi: drogą do zwiększenia produkcji żeliwa ADI) – Fabio Zanardi, Zanardi Fonderie S.p.A., Włochy

„Inorganic binder investigations – LIFE Green Foundry Project (LIFE17 ENV/FI/000173)” –Dr hab. inż. prof. nadzw. Rafał Dańko, Wydział Odlewnictwa AGH, Polska

17.00 – 17.20 przerwa kawowa

„Solutions from Shimadzu Corporation in materials engineering (Rozwiązania firmy Shimadzu w inżynierii materiałowej)- dr. Dawid Pijocha, Shim-Pol, Polska

SiC in the foundry industry” (SiC w przemyśle odlewniczym)- Prof. Javier Narciso, Institute of Materials, Alicante University, Spain

20.00 – 02.00 bankiet Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2018