Program

15 grudnia 2023 r.,  Hotel PREMIER, Kraków

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM – do pobrania

8.30 Rejestracja uczestników

9.40 – 11.00 Oficjalna część Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2023

11.00 – 14.00 Konferencja naukowo-techniczna I

14.00 – 14.50 Przerwa obiadowa

14.50 – 17.30 Konferencja naukowo-techniczna II

19.30 Uroczysta kolacja

UDOSTĘPNIONE PREZENTACJE:

  1. Optymalizacja energetyczna w odlewni. Bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji CO2/Energy optimization in foundries. Direct impact on reducing CO2 emissions – Nega-Energy
  2. Planowanie i kontrola procesów odlewniczych w PGO S.A. z wykorzystaniem systemu abas ERP/Planning and control of foundry processes at PGO S.A. using the abas ERP system – ABAS Business Solutions Poland Sp. z o.o.
  3. Druk 3D z pelletu w procesie prototypowania i produkcji wyposażenia formierskiego/Production and prototype molding equipment utilizing pellet extrusion Aaddtive technology – B3D s.c
  4. Wady powierzchni surowej wielkogabarytowych odlewów ze stopów żelaza, innowacyjna metoda ich zapobiegania/Defects of the raw surface of large-size iron alloy castings, an innovative method of their prevention – Krakodlew SA/J. Zych, AGH
  5. Żeliwo „Vari Morph” – nowy, funkcjonalny materiał o wysokim IQ (Index Quality): struktura, technologia, właściwości i zastosowanie na przykładzie firmy „Fansuld”Sp. z.o.o.Cast iron „Vari Morph” – a new, functional material with high IQ (Index Quality): structure, technology, properties and application on the example of the company „Fansuld” Sp.z.o.o. – Fansuld
    Sp. z o.o./J. Zych, AGH
  6. Good Guy’s Index (GGI) – środowiskowy oraz finansowy koszt produkcji każdego odlewu pod kontrolą jednego programu/Good Guy’s Index (GGI) – environmental and financial cost of producing castings by the control of one system – HA Polska
  7. Nowoczesne materiały odlewnicze i ich pozytywny efekt końcowy na jakość odlewu a także przyjazne środowisko prac/ Modern foundry materials and their positive influence to casting quality and working environment – Sand Team spol. s r.o
  8. Analiza śladu węglowego – szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw w Polsce/Carbon footprint analysis – opportunities and challenges for enterprises in Poland – Magdalena Gazda-Grzywacz, Paweł Gładysz, Wojciech Nowak/AGH