Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

Program

Szczegółowy program konferencji

17 grudnia 2021 r.,  Hotel Best Western PREMIER, Kraków

10.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 12.10 Oficjalna część Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2021

12.30 – 14.00 Konferencja naukowo-techniczna I

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 17.25 Konferencja naukowo-techniczna II

19.00 Uroczysta kolacja – Jubileusz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

 

Wystąpienia podczas konferencji (dotychczas zgłoszone):

  1. Kształtowanie przyszłości strategicznej branży: myśli o sytuacji i globalne wyzwania dla odlewnictwa – Jose Javier Gonzalez, World Foundry Organization
  2. Innowacje w zakresie procesów zakupowych – Edyta Pawlikiewicz, Metals Hub GmbH
  3.  ICU – Inteligentne urządzenie do przygotowywania pokryć – Roman Romelczyk, Foseco
  4. Centrum Kompetencji HA – koncepcja i praktyczne studia przypadków – Ion Alexandru Bacanu, Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH
  5. Nowatorskie rozwiązania do badań mechanicznych dla odlewnictwa – Jan Podgórski, SHIM-POL A.M. Borzymowski
  6. Energy-I-System – inteligentne narzędzie planowania produkcji i zarządzania energią w zakładach odlewniczych – Dawid Lasek,  Modus Sp. z o.o.
  7.  Lokalne zbrojenia kompozytowe jako efektywny sposób poprawy żywotności odlewów na bazie Fe – Łukasz Szymański, Innerco Sp. z o.o./Wydział Odlewnictwa AGH

  8. Uczenie maszynowe przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa – Paweł Malinowski, Wydział Odlewnictwa AGH

  9. Opracowanie metodologii budowy bazy wiedzy i procedur aplikacji wspierających proces konwersji materiałowej i technologicznej – Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Krakowski Instytut Technologiczny