Stowarzyszenie Technicznych Odlewników Polskich

O konferencji

Tegorocznym obchodom Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika towarzyszyć będzie Międzynarodowa Konferencja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowej rewolucji przemysłowej jaką jest „Przemysł 4.0” związanej z szeroko rozumianą automatyzacją procesów produkcji i wykorzystaniem rozwiązań IT w zarządzaniu odlewnią przy jednoczesnym podejściu nastawionym na oszczędności wykorzystywanych materiałów i energii, w tym roku przygotowano konferencję nt. „Klucz do sukcesu w odlewnictwie: Automatyzacja, Cyfryzacja, Oszczędność Materiałów i Energii”.

Tematykę  zaprezentują polscy i zagraniczni autorzy – przedstawiciele świata nauki i przemysłu. Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Podczas konferencji równolegle zorganizowana będzie wystawa, gdzie przedsiębiorstwa będą mogły zaprezentować swoje najnowsze rozwiązania, produkty i bezpośrednio nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami.

Ogólnopolski Dzień Odlewnika to najważniejsze wydarzenie branży odlewniczej w Polsce, od kilku lat jest również istotnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba uczestników z zagranicy. O randze wydarzenia świadczą nie tylko statystyki, ok. 250 uczestników w 2018 roku, ale także fakt, że wydarzenie to organizowane jest pod Patronatem World Foundry Organization a Patronem Medialnym wydarzenia jest znany na całym świecie portal odlewniczy Foundry Planet.