O konferencji

Ogólnopolski Dzień Odlewnika to najważniejsze wydarzenie branży odlewniczej w Polsce, od kilku lat jest również istotnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba uczestników z zagranicy.

O randze wydarzenia świadczą nie tylko statystyki, ale także fakt, że wydarzenie to organizowane jest pod Patronatem World Foundry Organization a Patronem Medialnym wydarzenia jest znany na całym świecie portal odlewniczy Foundry Planet. W 2019 roku w konferencji udział wzięło ponad 250 osób.

Tegoroczny Dzień Odlewnika połączony będzie z konferencją techniczną pt. „Wyzwania dla przemysłu odlewniczego”. Przemysł odlewniczy jako branża energochłonna staje przed wieloma wyzwaniami. Wysokie ceny surowców oraz energii, znalezienie odpowiedniej kadry pracowniczej i modernizacja maszyn to jedne z podstawowych wyzwań stawianych temu przemysłowi. Sprostanie tym wyzwaniom jest niezbędne w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na globalnych rynkach.

Tematyka konferencji poświęcona będzie głównie możliwościom modernizacji i innowacji rozwiązań dla ograniczenia zużycia energii, cyfryzacji, zmianą w procesach produkcyjnych służących produkcji coraz bardziej wymagających odlewów oraz realizacji idei Przemysłu 4.0.